Face to facetime

Zo ist!

OverOnderwijs

Je kunt er zo ongeveer de klok op gelijk zetten. Er komt een keer in de zoveel tijd een bericht uit dat een nadeel van digitale middelen laat zien. Het bericht op NUnl van 25 augustus past in die categorie. ‘Kinderen minder goed in lezen emoties door digitale media‘ kopt de internetkrant.

Het probleem met dit soort artikelen is de stelligheid die er uit lijkt te komen. Wanneer je namelijk doorklikt op de link, kom je op het daadwerkelijke onderzoeksresultaat uit. Hier is veel meer informatie te halen, dat een stuk genuanceerder leest. De kop is ook anders: “Five days at outdoor education camps without screens improves preteen skills with nonverbal emotional cues“. Daarboven op komt dat de scores die door NUnl genoemd worden, niet als zodanig terug te vinden zijn in de test. NUnl mengt pre- en post-test scores, waardoor de vergelijking oneerlijk wordt.

micronet-computer-education_1Is…

View original post 279 woorden meer

Pinterest gebruiken in de klas

Leuke werkvorm!

Digitaal Klaslokaal

pinterest

Pinterest is een digitaal prikbord waarbij je afbeeldingen of andere zaken die je tegen komt op internet kunt prikken, oftewel ‘pinnen’. Je kunt zo verschillende prikborden maken en deze delen met andere mensen. Het wordt over de hele wereld gebruikt. Miljoenen mensen maken zogenaamde pinboards aan en zetten hier zaken die op zij leuk of interessant vinden.

Je kunt Pinterest gebruiken voor persoonlijk vermaak en pinboards maken met je favoriete plaatjes. Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken in de klas. Hoe kun je Pinterest gebruiken in de klas?

View original post 724 woorden meer

Zo lang daar nog geen tool voor is, zullen we toch echt zelf na moeten denken

Opgeleid of Afgeleid

ICT in het onderwijs: over verantwoordelijkheid en relevantie.
____________________________________________________________

Veelbelovende innovatieve ideeën in de ICT maken hun ‘beloften’ niet altijd waar wanneer ze eenmaal ontwikkeld zijn. Om Hoy (2014) te citeren:

 “One of the promises of the Internet has always been to democratize education, making the accumulated knowledge of mankind available to everyone. (…) in practice few students have the perseverance to work their way through the material without additional motivation.”

Dat innovaties niet altijd meteen waarmaken waarvoor ze bedacht zijn, wil niet zeggen dat ze zich nooit waar kúnnen maken. We moeten moeite doen om de ICT te laten werken op zo’n manier dat ze het beste leerresultaat oplevert.

“MOOCs have the potential to bring education to millions who otherwise would not have access.” (Hoy, 2014)

De spijker op z’n kop: ICT-vormen (niet alleen MOOCs) hebben een potentieel. Om dat potentieel te bereiken moet er gekeken worden naar…

View original post 430 woorden meer

Meer aandacht voor digitale studievaardigheden ( van drs. Wilfred Rubens)

sep212014

 

Het gebruik van ICT leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van didactiek, maar ook op het gebied van studievaardigheden. In deze blogpost licht ik dat verder toe.

2004-02-29 Ball point pen writing.jpg

Foto: Ildar Sagdejev. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Het is inmiddels wel algemeen bekend dat ICT alleen leidt tot effectief en efficiënt leren als het op een didactisch verantwoorde manier wordt toegepast. Er is bijvoorbeeld steeds meer bekend van het gebruik van multimedia bij contentontwikkeling of van het belang van feedback bij online toetsen.

De laatste tijd heb ik echter verschillende bijdragen gelezen op basis waarvan ik concludeer dat we meer expliciete aandacht moeten besteden aan ‘digitale studievaardigheden’. Tot nu toe is daarbij vooral de aandacht uitgegaan naar informatievaardigheden. Een erg belangrijk werkgebied, waar verschillende collega’s van mij onderzoek naar doen.

Maar verder zou ook aandacht besteed moeten worden aan de volgende -en wellicht nog andere- onderwerpen.

Online lezen

Online lezen is anders dan lezen van papier, en vraagt om andere vaardigheden dan lezen van papier. Mensen gaan ook met een andere instelling achter een beeldscherm zitten. Ik krijg dagelijks vragen waarvan het antwoord duidelijk online staat of een dag geleden via een mailbericht is gecommuniceerd.
Het is dus belangrijk om je daar als docent en lerende bewust van te zijn. Bewustwording is dan een eerste stap op het gebied van deze ‘digitale’ studievaardigheid.
In dit verband is ook het werk van Jeroen Clemens van belang. Hij doet onderzoek naar vaardigheden en online tekstbegrip. Hij stelt onder meer dat we enerzijds meer aandacht moeten hebben voor de opbouw van online teksten, ervan uitgaan dat we anders lezen, maar ook meer aandachtig en zorgvuldig online lezen.

Online schrijven

Het maken van aantekeningen op een laptop blijkt minder leerzaam te zijn dan het het maken van aantekeningen op papier. Dat komt deels omdat lerenden die een laptop gebruiken, eerder geneigd zijn uitspraken letterlijk over te nemen. Waarschijnlijk zijn ook nog andere factoren in het spel. We zullen lerenden in elk geval er bewust van moeten maken dat het letterlijk overnemen van teksten van slides of van citaten van sprekers minder effectief is. Dat geldt ook voor het maken van foto’s van slides. Wat leer je daar van?
Het gebruik van elektronische outline tools beïnvloedt daarentegen weer wel op een positieve manier de schrijfvaardigheden van lerenden. Verder zijn laptop uitstekende hulpmiddelen voor dyslectische lerenden.

Omgaan met risico’s van afleiding

Gisteren heb ik aandacht besteed aan een bijdrage waarin Clay Shirky wijst op de strijd die docenten moeten voeren met sociale media om de aandacht van lerenden. Een ongelijke strijd, zo maakt hij duidelijk. Dit zou volgens mij gevolgen moeten hebben.
In de eerste plaats zouden we lerenden expliciet moeten wijzen op het risico van afleiding, op de onmogelijkheid van multitasken en op de commerciële achtergrond van deze strijd.
Op de tweede plaats zouden we lerenden moeten leren afleiding te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde applicaties tijdens het leren uit te schakelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mail, maar ook voor Facebook, YouTube, Twitter en andere sociale media. Behalve als je deze media gedurende korte tijd voor een leertaak gebruikt. Beantwoord bijvoorbeeld twee maal per dag je mail. Gebruik sociale media tijdens werken en leren als korte pauze of aan het eind van de dag.
Op de derde plaats moet je je m.i. afvragen of je bepaalde sociale media wel intensief wilt gebruiken als omgeving voor formeel leren. Voor een enkele leertaak is dat niet erg. Maar hoe intensiever je deze applicaties gebruikt voor leren, des te groter is de kans dat lerenden deze toepassingen ook gaan gebruiken voor veel niet taak-gebonden communicatie. Het is wellicht verstandiger om gebruik te maken van sociale media functionaliteiten binnen elektronische leeromgevingen of leermanagement systemen (mits deze systemen over sociale media functionaliteiten beschikken). Je zult wel met lerenden moeten communiceren waarom je niet de tools gebruikt waar zij al mee vertrouwd zijn. Verder is het verstandig om een onderscheid te maken in sociale media met een zeer afleidend karakter, en sociale media met een veel minder afleidend karakter.

Notificaties slim gebruiken

Notificaties zijn handig voor het bevorderen van leeractiviteiten, maar kunnen ongelofelijk afleiden. Vooral als deze gepaard gaan met geluid. Het Operating System van Apple heeft bijvoorbeeld een notificatiesysteem voor mails, DropBox, Twitter, Herinneringen, enzovoorts. Ik schakel deze notificaties uit tussen 7 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. En nee: mijn Macbook staat ’s nachts niet aan. Adviseer lerenden daarom notificaties van sociale media tijdens werken en leren uit te zetten.
Verder zou je selectief moeten zijn in de notificaties die je wilt ontvangen. Als je nieuw in een community bent, is het handig om bijvoorbeeld via mail notificaties te ontvangen. Omdat het bezoek aan die community nog geen deel uit maakt van je bioritme. Als dat wel het geval is, of als je niet meer actief wilt zijn in een community, dan kun je de notificaties uitzetten. Gebruik ook filtermogelijkheden binnen toepassingen die je gebruikt (zoals regels binnen je mailprogramma of categorieën binnen de RSS feed reader).

Kunnen we beter geen ICT inzetten in de klas? ( van drs. Wilfred Rubens)

sep2 02014

 

Hoogleraar mediastudies Clay Shirky heeft besloten om het gebruik van ICT nagenoeg uit zijn collegezaal te bannen. Docenten verliezen namelijk altijd de strijd om aandacht van een veel machtigere industrie die gebruikers bewust wil afleiden.

distraction photoClay Shirky kun je bepaald niet betitelen als ‘luddite’ op het gebied van ICT. Van hem is onder meer de uitspraak dat we niet te maken hebben met te veel informatie, maar dat we niet in staat zijn op een goede manier te filteren.

Shirky publiceert en spreekt veel over internettechnologie en media. Daarnaast is hij ook hoogleraar mediastudies aan de New York University. Het is daarom opvallend dat hij onlangs zijn studenten heeft gevraagd laptops, tablets en smartphones niet meer tijdens de les te gebruiken.

Een laat besluit, zo licht hij toe. Tot nu toe vond hij het gebruik van deze apparaten ‘organisch’ gezien het onderwerp van zijn onderwijs. Ook konden deze apparaten toegevoegde waarde hebben voor het leren, en durfde hij de strijd wel aan door interessant onderwijs te verzorgen. Tenslotte vond hij het de eigen verantwoordelijkheid van lerenden om wel of gen ICT te gebruiken tijdens het onderwijs.

Shirky merkte echter dat er in de loop van de jaren, naarmate mobiele en draadloze technologie meer alomtegenwoordig zijn, steeds vaker sprake was afleiding. Hij stelt:

Over the years, I’ve noticed that when I do have a specific reason to ask everyone to set aside their devices (‘Lids down’, in the parlance of my department), it’s as if someone has let fresh air into the room. The conversation brightens, and more recently, there is a sense of relief from many of the students. Multi-tasking is cognitively exhausting — when we do it by choice, being asked to stop can come as a welcome change.

Studenten mogen nu van hem geen mobiele technologie gebruiken, tenzij opdrachten dit tijdelijk vereisen. Multi-tasking gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van het leren. In de bijdrage Why I Just Asked My Students To Put Their Laptops Away (Clay Shirky) gaat hij uitgebreider in op de gevolgen van multi-tasking voor het geheugen, de efficiëntie, en het kunnen focussen op taken (en het effectief kunnen afwisselen van taken).

Clay Shirky vindt vooral sociale media afleidend vanwege het onmiddellijke en “emotionally engaging” karakter. Ontwerpers van operation systems noemt hij de “wapenhandelaren” van sociale media vanwege de vele afleidende notificaties die zij inbouwen, en die je onmogelijk kunt negeren of weerstaan:

Asking a student to stay focused while she has alerts on is like asking a chess player to concentrate while rapping their knuckles with a ruler at unpredictable intervals.

Volgens Shirky kun je studenten op dit terrein geen keuzes laten maken. Je kunt onmogelijk concurreren met media die emotionele, praktisch onweerstaanbare, reacties oproepen. Als docent sta je machteloos tegen een briljant en rijk gefinancierd leger van afleiders. Let wel, hij doelt niet op onderwijs waarbij er één spreekt en de rest ‘slaapt’.

Hij stelt dat ontwikkelaars van apparaten en applicaties bewust afleiding inbouwen in technologie omdat deze aandacht consumenten stimuleert gebruik te maken van internet. De industrie vecht om aandacht van de gebruikers. Als docent leg je het daar altijd tegen af. Shirky vergelijkt het gebruik van een laptop in de klas met een het gebruik van een gettoblaster in de klas. Probeer daar maar eens je aandacht bij te houden.

Clay Shirky stelt dat we studenten moeten ondersteunen bij het hebben van aandacht, en moeten beschermen tegen de prikkels die hen afleiden van complexe en wellicht frustrerende taken. Hij beschouwt het focussen van de student als een gezamenlijk proces dat plaats vindt binnen een wereld die vijandig staat ten opzichte van focus en aandacht.

Shirky parafraserend, zou je je kunnen afvragen of geen sprake is van een “focus failure” in plaats van “attention overload”.  Waar het dan om gaat is het bevorderen van focus en aandacht. Shirky probeert die “focus failure’ aan te pakken door studenten te vragen geen gebruik te maken van mobiele en draadloze technologie, tenzij opdrachten en taken dat vereisen. Door dus zeer selectief gebruik te maken van ICT tijdens bijeenkomsten.

Eerlijk gezegd raad ik dit docenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs al veel langer aan. Ik had altijd het idee dat we bij (volwassen) studenten eerder een beroep konden doen op zelfverantwoordelijkheid en zelfbeheersing. Tijdens gastcolleges aan bijvoorbeeld post-hbo opleidingen noem ik dat ook vaak expliciet.

Shirky’s bijdrage heeft me wel aan het denken gezet. Ik vind zijn betoog over de strijd die de industrie voert om aandacht behoorlijk overtuigend. De commercialisering van internet (inclusief sociale media) staat haaks op de functie van het internet als leeromgeving. Daar moeten we wat mee. Bijvoorbeeld door inderdaad binnen alle ‘leersettings’ ICT selectief in te zetten.

Photo by birgerking 

This content is published under the Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unportedlicense.