Nieuwe verslagen op de pagina: Logboek Blended Learning

Leeractiviteiten ontwerpen

6.1. Live sessie

6.2. Opdracht: Leerontwerpen

7. Reflectie en synergie

8. Eindopdracht: Verantwoording herontwerp

8.1.Lesbrief: We spreken elkaars talen.

Advertenties