Nieuw verslag op pagina: Logboek cursus Blended Learning

Een nieuw verslag: De docent als ontwikkelaar. In hoeverre kun je van docenten verwachten dat ze hun eigen digitale lesmateriaal ontwikkelen?

5. De docent als ontwikkelaar

5.1 Live sessie

5.2. Voorbeeld screencast

Advertenties

Nieuw veslag op pagina Logboek cursus Blended Learning

Er staat een nieuw verslag op de pagina Logboek: cursus blended learning. Deze week ging de cursus over communicatie en interactief leren. Het verslag staat onderaan de pagina en bestaat deze week uit:

4. Communicatie en interactief leren

4.1. Live sessie

4.2. Online tool ter voorbereiding van een face to face begeleidingssessie

Nieuwe methode om creativiteit van leerlingen te meten

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Door Dick van der Wateren

Wie mijn vorige posts gelezen heeft (op deze blog en hier), zal het niet ontgaan zijn dat ik creativiteit in het onderwijs, zowel in het onderwijzen als in het leren, heel belangrijk vind. Daarbij bedoel ik niet alleen de creativiteit zoals je die bij de zg. creatieve vakken nodig hebt, maar creativiteit bij alles wat je doet. Creativiteit houdt dan in het vermogen om de juiste vragen te stellen, kritisch te denken, sceptisch te zijn over vooronderstellingen, meerdere oplossingen voor een probleem te bedenken, of meerdere antwoorden op een vraag. In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt die vaardigheid meestal weinig ontwikkeld of gestimuleerd. Dat wordt nog erger naarmate in het onderwijs meer tijd en aandacht besteed wordt aan (standaard)toetsen ten koste van het lesgeven.

De meeste standaardtoetsen meten voornamelijk cognitieve vaardigheden en dan nog op een betrekkelijk laag niveau. Om praktische redenen worden meerkeuzetoetsen gebruikt…

View original post 1.839 woorden meer

Thuisonderwijs op de schop

Bettine's schrijfsels

Ongeveer vierhonderd kinderen in Nederland gaan niet naar school, maar krijgen thuisonderwijs. Er zijn drie redenen waarom je een kind thuisonderwijs mag geven: in het geval van lichamelijke of psychische ziekte in die mate dat schoolgaan lastig is, als de ouders een zwervend bestaan leiden, en als de ouders een richtingbezwaar hebben tegen alle scholen op redelijke afstand van het huis. De discussie over thuisonderwijs gaat over deze laatste groep.

Wanneer je eenmaal toezegging hebt gekregen je kinderen thuis te mogen houden van school, betekent dit dat je kinderen niet meer hoeven te voldoen aan de leerplicht. Er zijn geen regelingen en kwaliteitseisen verbonden aan het thuisonderwijs. In principe zijn ouders dus niet verplicht hun kinderen onderwijs te geven. Het regelen van dit toezicht zou veel geld kosten, terwijl het maar om een kleine groep leerlingen gaat. Dat is één van de redenen dat staatssecretaris Dekker thuisonderwijs wil verbieden. De…

View original post 508 woorden meer

Slimme leerlingen mogen nu nog eerder examen doen

Mampreneur

IMG_6676.JPG

Leerlingen in het voorgezet onderwijs mogen nog eerder examen dan in de vakken waarin ze uitblinken dan nu al het geval is.
Nu mag dat in het jaar vóór het eindexamenjaar, maar straks mogen ze al in het jaar dáárvoor deze vakken afronden.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een verruiming van deze regeling die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs had voorgesteld. De talentvolle leerlingen krijgen op deze manier meer tijd vrij voor extra vakken of verdieping in de materie, zo is de gedachte.

Scholen zelf hadden aangegeven dat ze graag meer flexibiliteit voor deze leerlingen wilden hebben.

Bron: nu.nl

View original post

ICT in het onderwijs: Wie heeft de controle over wat?

Opgeleid of Afgeleid

Technologische ontwikkelingen vinden hun weg binnen het onderwijs en in het onderwijsbeleid speelt ICT een steeds grotere rol. Mijn eigen verwachtingen hierover heb ik op een rijtje gezet. Het kernwoord? Controle: de lerende krijgt meer controle over zijn leerproces, docenten hebben controle nodig over de ICT-middelen, en ICT kan een middel zijn om leerresultaten te controleren.

1: Blended Learning en Online Learning geven controle terug aan de lerende

Tijdens een college over Blended Learning kwamen drie studiegenoten en ik op de omschrijving Flipping your life (als woordspeling op het concept Flipping the classroom). Blended en Online Learning maken het namelijk mogelijk je opleiding om je ‘leven’ heen te plannen in plaats van andersom. De lerende krijgt dus meer controle over de organisatie van zijn leerprocessen. De aspecten die onder deze controleverschuiving vallen zijn tijd (meer zelfstudie, minder vaste studiemomenten), plaats (leren is niet plaatsgebonden), pad (lerende kan zelf leermethoden…

View original post 426 woorden meer

Evenement als valorisatie?

FNWI blogt

Devoxx4 kids 2014 bij de FNWI. Foto: Siesja Kamphuis Devoxx4 kids 2014 bij de FNWI. Foto: Siesja Kamphuis

Door: Bart Groeneveld – Zaterdag 20 september. 175 kinderen tussen 8 en 14 jaar. Vanaf 9 uur druppelen ze binnen op onze faculteit. Klaar om de hele dag te gaan doen wat ze thuis ook graag doen: achter een computer zitten. Deze zaterdag in het kader van Devoxx4Kids: in scratch programmeren, een Lego Robot aansturen en minecraft herprogrammeren.

View original post 396 woorden meer